KONTAKT

Reklamacje

Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.
Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.
Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:
– w terminie dwóch dni roboczych pod względem ilościowym,
– w terminie pięciu dni roboczych pod względem jakościowym,
– w terminie trzech miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.

Zgłoszenia reklamacji prosimy składać drogą elektroniczną (email: hello@giftgift.pl) lub telefoniczną (kom: 516 681 682)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!